Category
Illustration, Poster, Tipography

Safety Matches és una sèrie de làmines inspirades en els dissenys clàssics que s’aplicaven a les antigues caixetes de llumins. És un projecte personal que recull gràfics com la imitació al gravat, la combinació de tipografies clàssiques i l’ús únicament d’un o dos colors que emfatitzen el missatge.